Lichthealing

Lichthealing is een vorm van regressietherapie waarbij je terug kan gaan naar het verleden. Bijvoorbeeld: de kindertijd, de tijd dat er energetische verbanden of verbindingen zijn aangegaan en vorige levens. Daar waar de klachten zijn ontstaan.
Je kunt werken met Lichthealing of Regressietherapie indien er onbewuste programma’s in het verleden zijn vastgezet die nog steeds actief zijn, zoals “het is niet veilig om lief te hebben”. Het doel van lichthealing is dat iemand geholpen wordt zich te bevrijden van deze programma’s en overtuigingen.

Door de aandacht geconcentreerd naar binnen te richten kan contact gemaakt worden met het onbewuste niveau en indien nodig kan hier invloed op uitgeoefend worden. Hierdoor krijgen we meer inzicht in de oorzaak en het ontstaan van klachten en krijgen we handvaten om deze in het nu aan te pakken.

Amee Lichthealing energetische koorden

Koorden reinigen, losmaken of terug geven:
Binnen relaties kunnen energetische koorden ontstaan. Hierdoor ontstaat tijdens de relatie een verbinding tussen de chakra’s van twee personen waar uitwisseling van energie plaats vindt. Dit gebeurt op een onbewust niveau. Dit kan om verschillende energievormen gaan, zoals emoties en spirituele energieën. Dit ontstaat meestal vanuit een positieve intentie en verbinding. Het is normaal dat relaties in de loop der tijd veranderen. Indien de koorden energetisch niet mee veranderen kan dat een belasting voor de betreffende personen gaan vormen.

Deze belastende koorden kunnen schoongemaakt worden door er licht doorheen te laten stromen. En ze kunnen met licht en liefde losgemaakt en teruggestuurd worden aan de ander als ze niet meer van nut zijn. Koorden kunnen ook teruggehaald worden bij de ander. Vergeving is hierbij een belangrijk instrument.


INGANG PRAKTIJK
Inrit t.h.v. J. Vermeerstraat 4

CORRESPONDENTIEADRES
Bargapark 2, Nieuw-Bergen

TELEFOON
06-20436717